Manieren om jouw bedrijf te financieren

Bij het starten van een bedrijf is het belangrijk dat er voldoende geld is om de start en de groei van het bedrijf op de beste manier uit te voeren. Dit is dan ook de reden dat een groot aantal bedrijven bij de start al op zoek gaat naar geld dat gebruikt kan worden om de beste strategieën in te zetten die bijdragen aan de beste manier om het bedrijf op de markt te zetten. Nu er steeds meer bedrijven in Nederland worden opgestart, is het belangrijk dat er voor al deze bedrijven voldoende geld is om continu op de juiste manier te starten.

Er zijn diverse manieren om in het begin geld voor het bedrijf te krijgen. Er kan eigen geld worden gebruikt, dat gestoken wordt in de verschillende onderdelen die bij het begin van het bedrijf nodig zijn om zo snel mogelijk naar een winstgevend bedrijf te gaan. Maar er zijn ook diverse manieren om met geld van anderen te zorgen dat het bedrijf op de juiste manier opgestart kan worden en er voldoende financiële middelen zijn die eraan bijdragen dat alles op de beste manier kan worden uitgevoerd.

Persoonlijke investering

Een persoonlijke investering kan bijvoorbeeld in de vorm van een spaarrekening waar voldoende geld op staat om alles dat de komende tijd voor het bedrijf nodig is uit te voeren. Het is niet vreemd dat de meeste bedrijven worden gestart met geld dat uit de eigen zak komt. Tenslotte is dit een goede manier om in één keer wat geld klaar te hebben staan dat geïnvesteerd wordt in de verschillende aspecten die nodig zijn om het bedrijf de markt op te brengen. Zo zijn er Nederlandse die hun eigen bankrekening gebruiken om alles rondom het bedrijf te financieren en op deze manier te zorgen dat zij de komende tijd voldoende geld op de bank hebben om in ieder geval de start van het bedrijf te financieren en te zorgen dat er op tijd geld binnenkomt om de groei van het bedrijf verder door te zetten.

Via vrienden en familie

Vrienden en familie zijn een goede bron om de eerste investering binnen te krijgen. Zij kunnen hun eigen geld in het begin van het bedrijf investeren en op deze manier helpen om voor het bedrijf voeten aan de grond te krijgen. De meeste vrienden en familieleden zijn wel bereid om een aantal honderd of zelfs duizend euro in het nieuw te starten bedrijf te steken. Let er hierbij wel op dat de relatie tussen vrienden en familie kan worden aangetast op het moment dat zij geld investeren in het bedrijf, omdat het tenslotte ook zo kan zijn dat zij hun geld kwijtraken op het moment dat het bedrijf geen aantoonbare winstgevend kan bieden.

Crowdfunding

De laatste jaren kiezen steeds meer nieuwe bedrijven ervoor om via crowdfunding de eerste paar duizend euro binnen te halen. Dit is een uitstekende manier om alvast een klein kapitaal op te bouwen en hiermee bijvoorbeeld prototypes van het nieuwe product te maken. Er zijn diverse voorbeelden van Nederlandse bedrijven die tonnen via crowdfunding hebben opgehaald, dus het is niet vreemd dat een ontzettend groot deel van de nieuwe bedrijven hiervoor kiest. Bij crowdfunding kun je kiezen om zowel nationaal als internationaal geld op te halen. Als je een product gaat verkopen dat in de gehele wereld gebruikt kan worden dan is het slim om het op internationaal niveau op te zetten, omdat je dan ook direct kunt zien in welke landen jouw product het beste zal aansluiten.

Microlening

Een microlening kan door de bank of door een andere instantie worden uitgegeven. Het gaat hierbij om een lening van een paar duizend euro die in het bedrijf gestoken kan worden. Dit is vooral interessant voor de beginfase van het bedrijf. Let er bij een microlening op dat er altijd een rente tegenover staat, het is dus nodig om extra kosten te maken over het totaalbedrag dat bij de microlening geleend wordt. Er moet gedurende de periode dat de microlening loopt dan ook voldoende geld op de bank staan om dit uiteindelijk terug te betalen. Sommige instanties kiezen ervoor om een redelijk lage rente te hanteren, om zo tegemoet te komen op de startkosten die al bij een nieuw bedrijf komen kijken. Het is tenslotte nadelig voor het bedrijf als zij in de beginfase al een hoge rente moeten betalen, omdat dit er alleen maar toe leidt dat er in het begin sprake zal zijn van een lagere winstgevendheid.

Angel investeerder vinden

Er zijn ontzettend veel investeerders in Nederland. Dit zijn succesvolle mensen die hun geld graag willen investeren in een concept dat zeer groot kan worden. Niet iedere investeerder is hierbij hetzelfde: de één is al blij met een return van 20% terwijl de ander juist op zoek is naar grote knallers zoals Amerikaanse investeerders hebben gemaakt door middel van investeringen in Uber, AirBNB en Facebook. In Nederland is het steeds gebruikelijker dat partijen investeren in de nieuwe concepten, vooral in de wereld van internetproducten en -diensten is dit alleen niet meer uniek.