Mensen aannemen als startup

Startups zijn altijd actief bezig om steeds sneller te groeien. Een van de belangrijkste aspecten is dan ook om de juiste mensen aan te nemen. Toch komt hierbij een probleem voor startups kijken: zij hebben niet altijd voldoende middelen om het beste talent aan te trekken en in sommige situaties ook niet de juiste expertise om te zorgen dat zij direct de juiste mensen in het bedrijf krijgen. Toch is het voor iedere startup die goed wil groeien noodzakelijk om te zorgen dat de beste mensen binnen het bedrijf werken en dat iedereen zich aan de visie van het bedrijf kan binden. Dit biedt de beste resultaten voor de startup zelf, maar zal het personeel daarbij ook helpen om zichzelf op de juiste manier te ontplooien en hiermee te helpen om de markt te veroveren.

Er zijn vandaag de dag dan ook steeds meer startups bezig om het beste talent aan te trekken. Dit zal er uiteindelijk in resulteren dat mensen die net een studie hebben afgerond een hoger salaris kunnen krijgen wanneer zij voor een startup aan de slag gaan. Maar er zijn ook een groot aantal startups die te weinig geld op de bank hebben om personeel aan te nemen en daardoor overgaan tot het bieden van een percentage van het bedrijf zodra iemand hier aan het werk gaat. Dit laatste is een uitstekende manier om mensen die dezelfde visie delen aan het bedrijf te binden, omdat zij hiermee ook actief bijdragen aan het beste resultaat voor het bedrijf.

Wat er verwacht kan worden van personeel aannemen

Bij het aannemen van nieuw personeel heb je vanzelfsprekend een aantal verwachtingen. Waar de meeste startups de plank misslaan is het feit dat zij of zomaar de eerste de beste aannemen of niet voldoende kennis hebben om in te schatten of zij wel de juiste persoon aannemen. Tenslotte is het moeilijk om direct op het eerste oog te zien over welke expertises iemand beschikt en op welke manier zij kunnen bijdragen aan de groei van de startup. Door slechts één persoon uit te nodigen voor een gesprek is het bovendien onmogelijk om een juiste inschatting te maken, omdat alles op dat moment gewoon wordt ingeschat op het feit dat deze persoon ook echt de expert is die de startup zoekt.

Binnen het proces van personeel aannemen doen startups er dan ook goed aan om binnen het netwerk een bal op te gooien en te kijken of er mensen binnen het netwerk zijn die iemand kunnen refereren die binnen de rol past die op dit moment vervuld moet worden. Dit biedt vooral in de beginfase een mogelijkheid om snel zo veel mogelijk aanmeldingen te krijgen. Het is voor startups in deze fase ook belangrijk om niet zomaar één iemand op gesprek te laten komen. Pas vanaf 10 gesprekken wordt het mogelijk om goed in te schatten of er iemand tussen zit die echt aansluit bij de visie van het bedrijf en die bereid is om zich in te zetten om de maximale groei van het bedrijf te verwezenlijken.

Het kan dan ook best een tijd duren voordat er nieuw personeel wordt aangenomen. Tenslotte moet er eerst een pool van respondenten komen en kan er vanuit deze pool gekeken worden of er iemand tussen zit die goed bij het team zou passen. Deze gesprekken kunnen ook weer niet allemaal op één dag worden gehouden en het team moet zelf ook diverse taken uitvoeren die niet binnen het aannemen van personeel vallen. Bij de meeste startups is er dan ook sprake van enkele weken voordat er gekeken kan worden welke kandidaat nu het beste aansluit binnen het team dat de startup de komende tijd vooruit moet gaan helpen.

Hoe kun je personeel aannemen als startup?

Zoals al eerder in dit artikel werd aangegeven, kunnen startups op twee manieren personeel aannemen: door hen geld te betalen of door hen een percentage van het bedrijf te geven. De meeste startups kiezen voor de laatste optie, omdat dit ervoor zorgt dat zij vooral in de beginfase de kosten zo laag mogelijk kunnen houden. Het is namelijk niet voor iedere startup mogelijk om al in de beginfase een zak geld neer te leggen om het beste talent aan te slepen. In plaats daarvan worden contracten opgesteld met het nieuwe personeel waarin is opgenomen dat zij voor ieder jaar dat zij bij het bedrijf werken een percentage van het bedrijf krijgen. Het is hierbij belangrijk te vermelden dat het hierbij niet om grote percentages kan gaan. Het is voor startups namelijk niet mogelijk om een nieuwe collega 10% van het bedrijf te bieden, omdat er uiteindelijk een flinke taart moet overblijven die onder andere met investeerders zal moeten worden gedeeld. De meeste startups kiezen er dan ook voor om bijvoorbeeld 5% aan een nieuwe collega te bieden, waarbij zij per jaar dat zij voor de startup werken uiteindelijk 1,25% meer eigendom krijgen.

Het aannemen van personeel verbeteren

Bij het aannemen van personeel is het belangrijk om in zo min mogelijk tijd zo veel mogelijk progressie te boeken. Het is voor een startup dan ook goed om te kijken op welke manier dit proces zo goed mogelijk kan worden vervuld. Denk hierbij onder andere aan manieren om snel meer mensen aan te trekken die op een vacature reageren. Zo kunnen startups het eigen netwerk en sites zoals LinkedIn gebruiken om te zorgen dat zij zo snel mogelijk aan een bepaald soort talent worden gekoppeld. Of de startup kiest ervoor om op fora actief te worden waar een groot aantal potentiële kandidaten actief zijn, zodat zij op deze manier kunnen zorgen dat er zo veel mogelijk respondenten zullen zijn.

Het kost veel tijd en geld om de eerste mensen aan te nemen, maar zodra de bal eenmaal gaat rollen is het mogelijk om in zeer korte tijd zo veel mogelijk voortgang te boeken. Als er een nieuwe ontwikkelaar aan wordt genomen, maar er zijn nog 3 kandidaten die ook zeer geschikt zijn, dan is het bijvoorbeeld mogelijk om – zodra er weer een nieuwe positie vrij is – direct op de 3 andere kandidaten af te stappen en aan te geven dat er een nieuwe rol vrij is. In dat geval hoeft er dus niet weer een gehele procedure te worden gestart en kan er ontzettend veel tijd en ook geld worden bespaard.