Startup bedrijven

De laatste jaren horen we steeds meer over startups. Dit zijn bedrijven die recentelijk zijn gestart en waarbij er sprake is van een disruptief model binnen de bedrijfsvoering die zij uitvoeren. Zo kennen we allemaal bedrijven zoals Uber, AirBNB en ook Facebook, die vanuit het buitenland inmiddels ook ons eigen land hebben bereikt. Het opstarten van een startup gaat gepaard met ontzettend veel kennis en hier komt onder andere bij kijken dat er een goed team moet worden neergezet dat alle ins en outs van een markt kent en waarbij ieder teamlid eigen specialismen heeft om te zorgen dat de groei van het bedrijf zo goed mogelijk kan worden doorgezet.

Vooral jonge ondernemers zijn bezig met startups, bij de oudere ondernemers wordt dit nog steeds een beginnend bedrijf genoemd. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 90% van de startups uiteindelijk faalt, waarbij er dus geen verkoop naar een ander bedrijf kan worden gerealiseerd en er ook geen sprake is van een doorzet van het bedrijf. Dit is zonde, want door bepaalde aspecten binnen het veld van startups aan te leren kan er worden gezorgd dat iedereen binnen de startup op de beste manier zijn of haar werk kan uitvoeren en op een eigen manier kan bijdragen aan het verbeteren van het bedrijf.

De evolutie van startup bedrijven

Enkele jaren geleden hoorden we eigenlijk nog weinig over startups. Dit had vooral te maken met het feit dat de bedrijven hiervoor nog gewoon ondernemingen werden genoemd. Vandaag de dag wordt de term echter gebruikt voor bedrijven die zich op een specifieke manier in de markt zetten. Hierbij komt onder andere het concept Lean Startup kijken, waarover je verderop op deze pagina nog meer kunt lezen. Startups komen oorspronkelijk uit Silicon Valley, waar er vandaag de dag duizenden van bestaan. Maar ook in andere steden, waaronder nu Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, zijn allerlei bedrijven die bezig zijn met het in de markt zetten van nieuwe diensten en producten waar we tegenwoordig de term startup voor gebruiken.

De cultuur bij startups

Een van de belangrijke aspecten binnen een startup is de cultuur. Deze moet goed worden neergezet om te zorgen dat het team goed samenwerkt en dat er ook goede nieuwe aanwinsten kunnen worden gedaan voor aanvullende teamleden. Het is dan ook niet vreemd dat veel startups al vanaf de start investeren in het neerzetten van een goede cultuur, omdat dit uiteindelijk zal bijdragen aan het verbeteren van het bedrijf. Steeds meer startups hebben dan ook een specifieke rol binnen het bedrijf waarbij cultuur centraal staat. De cultuur van startups is in principe bij iedere startup weer anders, dit is niet iets wat als blauwdruk kan worden aangehouden. De ene startup kiest als onderdeel van de cultuur bijvoorbeeld dat iedereen mag werken wanneer hij of zij wil, terwijl de andere startup er juist weer voor kiest om iedereen te laten werken waar zij willen.

Lean startup

Lean startup is een werkwijze die sinds enkele jaren actief wordt gebruikt door nieuwe bedrijven. Binnen de lean startup wordt er gebruik gemaakt van “Build, Measure, Learn”, dit is een concept waarbij bedrijven eerst een kleine versie van de uiteindelijke dienst of het product aanbieden, testen welke resultaten zij hier uit kunnen halen en vervolgens de uitkomsten van de testen omzetten in leerpunten die bijdragen aan het verbeteren van de dienst of het product.

Geschiedenis

Lean startup wordt in principe al tientallen jaren gebruikt door bedrijven. Het was echter pas sinds het boek Lean Startup, van Eric Ries, dat er ook echt een blauwdruk was voor de manier waarop bedrijven in hun eerste fases op de beste manier aan het werk kunnen gaan. Het is als nieuw bedrijf niet gemakkelijk om in een keer een dienst of product neer te zetten dat door miljoenen mensen wordt gebruikt. In plaats daarvan is het belangrijk om een kleinere versie samen te stellen die voor tientallen of honderden mensen interessant is. Vervolgens kan er op basis daarvan gezorgd worden dat men werkt naar een product of dienst dat voor veel meer mensen interessant wordt.

Uitleg

Bij Lean startup begint de startup met een MVP: een minimaal levensvatbaar product. Dit is dus de eerste versie van het product en dit hoeft helemaal niet overeen te komen met de uiteindelijke versie. Het is moeilijk om zelf een product te bedenken dat direct honderd procent aansluit bij wat de doelgroep en de markt willen zien. In dat geval is het beter om eerst een aantal tests op de markt te brengen en vervolgens conclusies te trekken op basis van het gedrag wat men ziet binnen de interacties met dit product.

Vormen van Lean

Binnen Lean startup spreken we van verschillende manieren van Lean, waaronder:

  • Lean Analytics
  • Lean Brand Management
  • Lean hardware
  • Lean events
  • Lean manufacturing
  • Lean marketing
  • Lean product management
  • Lean sales
  • Lean software development
  • Lean User Experience